Loading

PO WYLĄDOWANIU NA LOTNISKU LUB PRZYBYCIU WE WSKAZANE MIEJSCE KLIENT POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKIEM WYPOŻYCZALNI W CELU ODBIORU SAMOCHODU DZWONIĄC POD NUMER +48 730 959 059

NASI KIEROWCY PODSTAWIAJĄ OZNACZONY SAMOCHÓD POD TERMINAL LOTNISKOWY, PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU I KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

WARUNKI WYNAJMU:

A) Klient musi być posiadaczem ważnego prawa jazdy i ważnego dowodu tożsamości, mieć ukończone 21 lat, oraz mieć przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

B) W miarę możliwości rezerwujemy dla Państwa konkretne modele samochodów.

C) Samochód oddany w wynajem jest czysty oraz zatankowany do pełna. Koszt brakującego paliwa to 8 PLN / litr. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z mocno ubrudzoną tapicerką oraz wnętrzem, wypożyczalnia obciąży kosztami Klienta za doprowadzenie auta do stanu z momentu wynajmu.

D) Klient zobowiązuje się do: korzystania z samochodu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegania zasad ruchu drogowego obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegania używania świateł mijania przez cały rok, przestrzegania zakazu oddawania samochodu do korzystania osobom nieupoważnionym, przestrzegania obowiązku terminowego zwrotu samochodu, ponoszenia wszelkich kosztów związanych z normalną eksploatacją samochodu (w szczególności do tankowania tylko paliwa właściwego dla każdego modelu samochodu), okresowego sprawdzania poziomu płynów eksploatacyjnych w tym oleju silnikowego, poziomu płynu chłodniczego, poziomu płynu hamulcowego oraz stanu ciśnienia w ogumieniu.

E) Podróżowanie wynajętym samochodem poza granice Polski jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody firmy wynajmującej samochód i po uiszczeniu opłaty zawartej w cenniku. W razie przekroczenia granic kilku krajów w drodze do kraju docelowego należy zaznaczyć kraj docelowy i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.

F) Jeden dzień wynajęcia samochodu to 24 godziny. Jeśli termin zwrotu pojazdu zostanie przekroczony o 2 godziny – naliczana jest opłata za kolejny dzień wynajmu.

G) W cenę wynajmu jest wliczone ubezpieczenie AC oraz OC. Ubezpieczenie AC nie pokrywa szkód oraz sytuacji wymienionych poniżej:

  • uszkodzeń szyb,
  • opon oraz kół,
  • tapicerki i elementów wnętrza samochodu,
  • aktów wandalizmu,
  • zagubienia kluczyków i/lub dokumentów,
  • zagubienia lub zniszczenia tablic rejestracyjnych oraz nalepek homologacyjnych,
  • kradzieży lub uszkodzenia radia, nawigacji GPS, fotelika dziecięcego lub innych elementów wyposażenia samochodu,
  • uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym bądź po użyciu środków odurzających,
  • umyślnego uszkodzenia pojazdu.

W razie wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji opisanej powyżej Klient zobowiązany jest do zapłaty z własnej kieszeni za powstałe szkody.

Szczegółowy cennik uszkodzeń widoczny jest na stronie wypożyczalni irent.com.pl

H) Na wypadek uszkodzenia lub kradzieży samochodu zabezpieczamy depozyt na karcie kredytowej, w gotówce lub w walucie. Wysokość kaucji jest uzależniona od grupy wynajmowanego pojazdu i podlega zwrotowi po oddaniu samochodu i sprawdzeniu jego stanu technicznego.

Jeżeli zwrócony samochód będzie mocno zabrudzony i nie będzie można stwierdzić uszkodzeń, pracownik wypożyczalni poprosi Państwa o umycie pojazdu aby ustalić stan pojazdu. Jeśli umycie pojazdu nie będzie możliwe, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do umycia i dokładnego sprawdzenia pojazdu w czasie nie przekraczającym 5 godzin od chwili zwrotu auta i poinformowania Klienta o zaistniałych lub ukrytych uszkodzeniach, które nie mogły zostać stwierdzone w momencie zwrotu.

I) Istnieje możliwość zniesienia udziału własnego w razie szkody. Opłata wynosi 20 PLN / doba.

J) W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej, włamaniowej, lub kradzieży samochodu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego

K) Anulacja wynajmu mniej niż 24 godziny przed podjęciem samochodu skutkuje pobraniem opłaty anulacyjnej w wysokości kwoty za 1 dobę wynajmu.

L) Wszystkie samochody w okresie zimowym są wyposażone w opony zimowe oraz płyn zimowy bez dodatkowych opłat.

M) Brak limitu kilometrów na terenie Polski i Unii Europejskiej. VAT wliczony w cenę.

N) W samochodach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu naliczona będzie kara w wysokości 400 PLN.

O) Wypożyczalnia rości sobie prawo do przechowania danych z karty kredytowej oraz do obciążenia Klienta wszelkimi opłatami związanymi z mandatami drogowymi za wykroczenia, które popełnił Klient oraz z ich obsługą.

P) Wypożyczalnia samochodów nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Klienta w związku z awarią samochodu.

R) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie po jego zwrocie. Wynika to z faktu, że nasze samochody są myte i obsługiwane przez zewnętrzny podmiot.